Vill du skapa ett Europass-CV? Så här gör du!

Ett Europass-CV är ett europeiskt CV som är internationellt erkänt i hela Europa. Även i Norge! Syftet med ett Europass-CV är att presentera CV:t för alla arbetssökande på samma sätt när det gäller layout, format och struktur. Denna typ av CV är intressant för arbetssökande som vill söka inom Europa, men som inte är säkra på om deras CV uppfyller alla krav i det specifika landet. Med Europass-CV spelar du säkert och du vet att ditt CV uppfyller alla kvalifikationer.

Mall för Europass-CV

Vill du komma igång med att skapa ditt eget Europass-CV? Då har vi en Europass-mall redo för dig, som du kan ladda ner och använda. Du måste fylla i de justerbara fälten själv, se länk.

Europass cv template

Ladda ned mallen för Europass-CV

Skapa ditt professionella CV nu

Hur är ett Europass CV strukturerat?

Ett Europass-CV har inte många skillnader från ett modernt CV. Om du jämför båda CV:na ser du att de mestadels matchar. Ett Europass-CV består av följande komponenter:

 • Personlig information
 • Önskad funktion/fält
 • Arbetslivserfarenhet
 • Utbildning
 • Personliga färdigheter

Europass för- och nackdelar

Beroende på var du vill arbeta har ett Europass-CV olika för- och nackdelar. Vi kommer att lista de viktigaste för- och nackdelarna så att du kan väga dem mot varandra och själv bestämma om denna typ av CV är rätt för dig!

De viktigaste fördelarna är:

 • Europass-CV är internationellt erkänt av rekryterare och företag. Det innebär att när de ser ditt CV förstår de layouten, formatet och strukturen. Detta gör det möjligt för rekryterare att fokusera enbart på innehållet i ditt CV
 • Kort, exakt och effektiv presentation av dina färdigheter, kvalifikationer och förmågor
 • Särskilt användbart för människor som vill söka inom Europa

Nackdelar:

 • Svårt att sticka ut från mängden
 • Ej lämplig för alla, beroende på bransch/sektor
 • Beroende av 1 standardmall
 • Kan verka opersonligt
 • Svårt att ändra kronologisk ordning

Alternativ du kan använda!

Vill du sticka ut och visa upp din kreativa sida? Då finns det självklart alternativ du kan använda. När du söker en grafisk tjänst spelar kreativiteten en viktig roll och det vill du visa detta i ditt CV. Tyvärr är detta inte möjligt med ett Europass-CV. Alternativa CV som du kan använda inkluderar:

Skapa ditt professionella CV nu

Europass Pass

De flesta känner igen Europass från Europass-CV. Europass är dock mer än bara ett CV. Europass består av en blandning av olika dokument som tillsammans bildar Europass-passet. Utöver CV:t består passet av följande dokument:

 • Language Passport
 • Europass mobility
 • Diploma Supplement
 • Certificate Supplement

Language Passport

Med Europass Language Passport kan du ange nivån på dina språkkunskaper baserat på internationella standarder. Dessutom är det möjligt att inkludera alla certifikat och examensbevis på de språk du har uppnått. Du måste ange varje språk som du behärskar på ett visst sätt, nämligen enligt den europeiska referensramen, även känt som Common European Framework of Reference, eller förkortad CEFR. Följande är en översikt över de olika språknivåerna:

Language Passport

CEFR

Europass mobility

Med Europass mobility-dokument kan du registrera dina kunskaper, färdigheter, arbetslivserfarenhet, praktikerfarenhet, volontärarbete och/eller akademisk erfarenhet som du har fått utomlands.

Vem som helst kan välja att använda Europass mobility-dokument, oavsett ålder och arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att du inkluderar rätt organisation, företag och/eller skola i dokumentet.

Europass Mobility

Europass mobility

Diploma Supplement

Ett dokument som beskriver de kunskaper och färdigheter du har förvärvat under dina högskolestudier. Med examenstillägg gör du det lättare för internationella rekryterare att förstå dina erhållna diplom och certifikat. Diploma Supplement utfärdas av institutionen när du tar examen från högre utbildning.

Certificate Supplement

Certificate Supplement är samma dokument som Diploma Supplement och är avsett för att hjälpa rekryterare att förstå dina examina och certifikat. Certificate Supplement skiljer sig från Diploma Supplement genom att Certificate Supplement är särskilt avsett för yrkesutbildning. Du kan ansöka om ett certifikat så snart du har fått ditt examensbevis.

Skapa ditt professionella CV nu

Relaterade artiklar

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.