Integritet och cookie-policy

Vänligen läs vår integritets- och cookieuttalande noggrant.

Denna sekretesspolicy gäller för alla de som använder sig av webbplatsen, www.cvmaker.se.

1. Förord

CVmaker B.V., beläget i  Herengracht  458 (1017 CA), Amsterdam, Nederländerna (nedan kallat för "vi"  eller  "CVmaker"),  är den aktör som det refereras till i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har ansvar för behandlingen av personuppgifter vilka samlats in med hjälp av vår plattform -  www.cvmaker.se - såvida inte annat  anges.

Vi respekterar användarnas integritet genom att på ett säkert sätt behandla och säkerställa att alla personuppgifter som lämnas ut till oss, förvars, i enlighet med gällande sekretesslagar. I denna sekretesspolicy förklarar vi detaljerat vilka personuppgifter som vi specifikt samlar in, använder samt också för vilka ändamål dessa nyttjas. Vi  rekommenderar att du läser den noggrant från början till slut för att undvika eventuella missförstånd. För eventuella frågor, vänligen ta kontakt med support@cvmaker.se. Om du hittar något konstigt eller oklart, samt har svårt att ta till dig informationen så ber vi dig att omgående ta kontakt med oss. Denna sekretesspolicy ändrades senast den 3 april 2020.

2. Användning av personuppgifter

För att du ska kunna skapa och/eller hantera ditt konto (som i sin tur innehåller data för just ditt CV) så är det nödvändigt att ange vissa uppgifter. Just dessa uppgifter är av vikt för att vi ska kunna optimera vår CV-tjänst. Andra typer av data behöver vi samla in för att vi ska kunna skapa ett så komplett CV som möjligt genom den tjänst som vi tillhandahåller samt för att (ytterligare)  optimera den personliga användarupplevelsen hos de tjänster som tillhandahålls.

2.1 Vår tjänst - att skapa ett CV

För att du ska kunna använda dig av just vår CV-tjänst så måste du helt enkelt ange dina personuppgifter som återfinns på vår webbplats. Detta görs genom en steg-för-steg plan som vi utarbetat specifikt för tjänsten. Så fort du lyckats slutföra den första steget och klickat dig sedan vidare till det andra steget så kommer vi att per automatik spara all den data som du har angett. Under den första steget så kommer du att bli ombedd att ange följande personuppgifter.

Ditt för- och efternamn*;

Din E-postadress*;

Telefonnummer*;

Adress*;

Profilbild;

Födelsedatum och födelseort.

Körkort (om sådan finns);

Medborgarskap.

Kön;

Nuvarande civilstånd;

URL till din (om sådan finns) LinkedIn-profil.

URL till en valfri webbplats som du önskar lägga till.

De personuppgifter vilka märkts med en asterisk är specifikt nödvändiga för att du ska kunna nyttja våra tjänster. Den andra informationen tillhandahålls endast för att du ska kunna komplettera ditt CV. 

I följande delsteg så kommer du att bli ombedd att dela med dig följande personliga information:

 • Information gällande utbildning, praktik, kurser och intyg;
 • Uppgifter gällande arbetslivserfarenhet, såsom befattningar och arbetsgivare;
 • Intressen och relaterade fritidsaktiviteter;
 • Färdigheter och deras nivå;
 • Språk.

Efter att ha angett ovanstående information och uppgifter så har du valet att omedelbart komma igång med designen av ditt CV, under steg 3. Du har också möjligheten att välja en månadsbaserad prenumeration som du har möjlighet att säga upp när du så önskar. Med hjälp av tjänsten CVmaker så är det enkelt uppvisa, ladda ner samt redigera ett visst CV som du tidigare slutför och utformat. Det finns också en möjlighet att använda dig av våra andra funktioner. Du kan exempelvis skriva ett personligt brev och sedan skicka ut det till oändligt antal arbetsgivare, om så önskas. Du kan också skicka obegränsat med ansökningar samt också leta efter matchande vakanser.

2.2 Betalningstjänster

För att vi ska kunna ta betalt för ovannämnda prenumeration så använder vi oss idag av olika betalningstjänster från tredjepart. Några av dessa är (dock inte begränsat till) Adyen, PayPal, Stripe och Mollie  Payments. Viktigt att notera är att du aldrig lämnar dina uppgifter till CVmaker utan till den betalningspartner som du nyttjar för att finansiera din prenumeration. Ibland så kan det inträffa att tredjepart väljer att dela vissa segment av den information som du tillhandhåller under transaktionen, exempelvis dina bankuppgifter. Detta görs för att vi ska kunna kontrollera att det är just du som står för betalningen och inte någon annan. Vi får dock aldrig under några omständigheter lagra finansiell information som kan härledas till dig som person. De ovannämnda partners ansvarar helt och håller själva för de uppgifter som de behandlar in och samlar in för varje specifik användare.

2.3 Ändamålet med användningen av dina uppgifter

Vi använder oss av olika typer av personuppgifter för olika ändamål: till exempel så kan vi komma att använda oss av dina kontaktuppgifter för att nå ut till dig i samband med att du ingår ett avtal med oss och/eller fakturering.

Om du som användare explicit gett tillstånd till CVmaker att per automatik länka ditt CV till relevanta vakanser som erbjuds av tredjepart så kommer vi att notifiera dig via e-post gällande de lediga tjänster som specifikt valts ut av oss baserat på ditt CV. Vi har också ett legitimt intresse av att hämta in olika former av användningsdata via så kallade cookies för att förbättra vår service.

3. Utbyte av personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter vidare till tredjepart, såvida detta inte anses nödvändigt i samband med genomförandet av det avtal som du ingått med oss, eller om vi måste göra så enligt rådande lag. Detta innefattar följande samarbetspartners och tredjepart:

 • Betalningstjänster enligt kapitel 2.2;
 • Leverantörer av IT-tjänster;
 • Granskningsplattformar;
 • Tjänster för att skicka ut e-post;
 • Forskningsorgan och analytiska verktyg vilka ämnar förbättra våra tjänster och webbplats, inklusive Google Analytics;
 • Ärendehanteringssystem.

De samarbetspartners och tredjepart som får tillgång till dina personuppgifter när vi nyttjar deras tjänster får endast använda dessa i samband med uppdrag av CVmaker. Om du ger ditt medgivande till insamling av ytterligare personuppgifter så kan vi inte stå till svars för dessa åtaganden. Under vissa speciella omständigheter så är vi skyldiga att dela personlig information i samband med juridiska tvistemål eller dylikt.

4. Principer vid processandet av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda en tjänst som fungerar optimalt och samtidigt ger dig möjligheten till att skapa ett professionellt CV. Vi behandlar endast de personuppgifter som du godkänt men också dessa som vi har en juridisk skyldighet till att samla in. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

 1. Användaravtal: För att vi ska kunna förhålla oss till de avtal som du ingår med  CVmaker så måste vi behandla ovannämnda personuppgifter för alla våra användare. Detta inkluderar data som registrerats av våra användare för att skapa och lagra ett CV, men även relevant information gällande din betalning. Se ovan.
 2. Rättsliga skyldigheter: Vi måste behålla en viss del av den finansiella informationen, såsom betalda fakturor, under sju år, enligt den rådande skattelagstiftningen.
 3. Berättigat intresse: Det ligger i vårt intresse att närma sig våra användare med erbjudanden vilka kan jämföras med de tjänster vilka erbjuds av CVmaker. Se ovan.
 4. Tillstånd: Vi kommer att be om explicit tillstånd när det kommer till behandlingen av personuppgifter, vilka ej omfattas av ovannämnda grunder. Användare kan alltid återkalla det angivna tillståndet genom att klicka på den unika länken som tillhandahålls (längst ned i varje nyhetsbrev) för att avsluta prenumerationen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till support@cvmaker.se.

5. Lagringsperioder

Vi kommer endast att lagra de uppgifter som användarna gett tillåtelse till när de tagit ett aktivt val att förflytta sig till steg 2 i vår tjänst. Om du inte har en aktiv prenumeration förnärvarande så kommer CVmaker att spara de data vilka du angett i upp till en månad efter att CVmaker skickat ett andra e-postmeddelande till den angivna e-postadressen som du specificerat där vi explicit frågar huruvida du önskar slutföra ditt CV samt välja en aktiv prenumeration. Om du väljer att ignorera dessa e-postmeddelande så kommer din data att raderas efter en månad. Om du har valt en aktiv prenumeration så kommer vi att behålla de angivna uppgifterna tills du specifikt talar om för oss att radera dessa. Oavsett vad, så kommer vi att skicka ut ett e-postmeddelande ett år efter att din senaste aktivitet registrerats. Där kommer du att bli tillfrågad huruvida du önskar att vi ska behålla dina uppgifter. Om dina svar uteblir eller om du helt enkelt väljer att ignorera att besvara våra frågor så kommer vi att radera dina uppgifter en månad efter att vi skickat ut den senaste e-postmeddelandet. Vi har en juridisk skyldighet att förvara uppgifter såsom fakturor, betalningar och dylikt under 7 år på grund av skattemässiga- och juridiska bestämmelser. Under denna tid så kan vi vända oss till användare för att skräddarsy personliga erbjudanden som vi anser vara lämpliga.

Vi använder oss av (för) namn och e-postadress som tillhandahålls av användare för att skicka ut dessa e-postmeddelanden. Naturligtvis så är det så att i dessa e-postmeddelanden så ger vi användarna även möjlighet att radera sina data, vilka återfinns hos oss på CVmaker.

6. Cookies

Vi använder oss av cookies, vilka i grund och botten är små textfiler som antingen din dator eller portabla enhet lagrar lokalt när du besöker vår webbplats. Eftersom vi vill kunna garantera din integritet samt tillika förbättra användarvänligheten när du besöker vår webbplats så anser vi det vara nödvändigt att känna till varför vi använder oss av cookies. Genom att placera cookies på din enhet så behöver du inte ange samma information för varje gång som du besöker vår webbplats. Du kan till exempel välja att färdigställa ditt CV vid ett senare tillfälle utan att riskera att den redan angivna informationen går förlorad. Dessutom så hjälper det oss att förstå hur du använder vår webbplats samt vad vi kan göra för att webbplatsen ska bli mer konsumentvänlig. Dessutom kan det också inträffa att våra samarbetspartners- och tredjeparts cookies placeras lokalt på din enhet. Detta brukar oftast göras i marknadsförings- och analytiskt syfte. Dessa aktörer är således helt ansvariga för behandlingen av de berörda uppgifterna.

6.1 Inställningar för cookies

Om du önskar en exceptionell användbarupplevelse när du besöker vår webbplats så måste du också acceptera att vi får lagra cookies lokalt på din dator eller portabla enhet. Du kan göra detta genom att klicka på "Acceptera" som visas första gången som du besöker vår plattform. Om du inte gör något aktivt val så antar vi att du, genom att fortsätta använda vår webbplats, samtycker till att vi får placera cookies lokalt på din enhet. Naturligtvis så behandlas insamlingen av dina uppgifter med största försiktighet. Mer detaljerad information gällande de cookies som vi använder oss av finnas att hitta under sektionen "Cookies".

6.2 Funktionella cookies

Vi placerar funktionella cookies för att på så sätt säkerställa att webbplatsen fungerar på ett optimalt sätt. Dessa krävs också för att webbplatsen ska kunna fungera såsom förväntas. Du behöver till exempel inte ange samma data om och om igen när du skapar ditt CV. Dessutom säkerställer dessa cookies att webbplatsen fortsätter att fungera både snabbt och korrekt. Följande funktionella cookies kan således placeras på din enhet av samarbetspartners och tredjepart: Postmark Postmark tillhandahåller e-posttjänsten som vi använder oss av på vår plattform. Alla e-postmeddelanden som skickas från CVmaker använder sig således av Postmark. Genom att använda Postmark så har vi också möjligheten att se till att (viktiga) e-postmeddelanden alltid når din brevlåda. Postmark kommer aldrig, under några omständigheter att använda  sig av informationen för sina egna ändamål och syften. Dina personuppgifter lagras på ett diskret och säkert sätt av Postmark. Notera att Postmark ej kommer att placera cookies medan du använder dig av CVmaker utan endast i syfte att spåra när e-postmeddelandena öppnats och dylikt. Uppgifterna lagras digitalt i USA (under Privacy Shield) och raderas efter 60 dagar. Mer information  om hur din data behandlas finns att läsa i  Postmarks sekretesspolicy.

6.3 Analytiska cookies

Med analytiska cookies så syftar vi till att samla in (med hjälp av tredjepart) statistik och information gällande hur vår plattform används. Genom att mäta och utvärdera hur våra användare nyttjar vår webbplats så kan vi kontinuerligt  optimera vår plattform för att på så sätt öka användarvänligheten. Till exempel använder vi oss av dessa cookies för att kunna spåra antalet besökare på webbplatsen samt för att mäta hur länge användarens session varar. Följande data kan således komma att lagras (bland annat):

 • IP-adress (ej kopplad till privatpersoner);
 • Tekniska element, till exempel vilken webbläsare som används (Google Chrome, Safari, Firefox med flera), skärmupplösning, språkinställningar men också vilken enhet som du förtillfället använder dig av;
 • Din generella användning av webbplatsen;
 • Vilka sidor som du besöker samt från vilken sida du anlände till webbplatsen initialt.

Följande cookies kan komma att placeras ut av tredjepart i syfte att samla in analytiska data:

Google Analytics

När det kommer till Google Analytics så använder vi det för att mäta hur användarna interagera med vår webbplats. Vi har ingått ett samarbetsavtal med Google för att få nyttja deras tjänster. Observera att Google kan komma att dela din data med tredjepart. Dock kan inte dessa uppgifter länkas till dig personligen. De cookies som du använder dig av för att besöka vår webbplats kommer att automatiskt raderas efter två år. Mer information om hur Google behandlar dina cookies finns att läsa i Googles sekretesspolicy.

Hotjar Med Hotjar så ämnar vi mäta ditt beteende på webbplats. Vi mäter vilka element som du klickar på, vad du föredrar att klicka på men också andra likande element. Allt detta sker på ett anonymt sätt som inte kan kopplas till dig som privatperson. Med hjälp av denna information så kan vi upptäcka potentiella buggar och andra problem med webbplatsen och på så sätt fortsätta att förbättra vår plattform. Vi har ingått ett bearbetningsavtal med Hotjar. När det kommer till Hotjar så delar de inte den data som de samlar in med hjälp av tredjepart. Dessa cookies raderas automatiskt efter högst 1 år. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i Hotjars sekretesspolicy.

Tawk Tawk  är en form av chatt. CVmaker  samlar endast in kontaktuppgifter och innehållet i själva konversationen, inklusive den individ som du förtillfället chattar med. Denna information används sedan för att hjälpa dig när du tar kontakt med oss via vår chatt. Dessa uppgifter lagras hos Tawk och raderas efter 30 dagar.  Tawk  delar ej din data i någon form med tredjepart. Mer information om hur din data hanteras återfinns i Tawks  sekretesspolicy.

Tapffiliate Denna tjänst kan komma att placera en cookie för att på så sätt mäta huruvida du anländer till vår webbplats från en av våra samarbetspartners. Dessa data används sedan för att mäta kampanjen som ditt besök initierades ifrån. Tapfilliate  delar ej (anonymt) data med tredjepart. Dessa cookies raderas automatiskt efter 90 dagar. Mer information om hur din data hanteras återfinns  i sekretesspolicyn för Tapfilliate  .

6.4 Marknadsföringscookies

Vi placerar dessa cookies i marknadsföringssyfte. På så sätt kan vi skicka dig personliga erbjudanden via partnerwebbplatser och på sociala medier. Följande cookies kan komma att placeras av tredjepart i marknadsföringssyfte:

Google Remarketing  och  DoubleClick Dessa cookies håller reda på vilka sidor som du besöker, så att vi kan rikta relevanta annonser till dig när du besöker dessa. Vi har således möjligheten att spåra huruvida du klickar på annonser och således om du genomför aktiva beställningar när du har sett eller klickat på en viss annons. På så sätt så kommer du inte att missa några personliga erbjudanden. Du kommer också att få se annonser oftare om du inte är intresserad av dessa. Google kan komma att dela (ibland) anonyma data med tredjepart. Dessa cookies raderas efter 2 år. Mer information om hur din data behandlas återfinns i  Googles sekretesspolicy.

Microsoft-annonsering Dessa cookies håller reda på vilka sidor som visas till dig så att vi kan rikta relevanta annonser hos våra samarbetspartners. Vi kan spåra om du klickar på annonser samt huruvida du gör aktiva beställningar när du har sett eller klickat på en viss annons. På så sätt kommer du inte att missa några personliga erbjudanden samtidigt som du kommer inte att kunna se annonser mer oftare om du inte är intresserad av dessa. Microsoft kan komma att dela anonyma data med tredjepart. Dessa cookies raderas automatiskt efter 90 dagar. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i Microsofts sekretesspolicy.

Facebook Dessa cookies håller reda på vilka grupper som du besöker så att vi kan rikta relevanta annonser till dig, även på Facebook. På så sätt så kommer du inte att missa några personliga erbjudanden och du kommer således heller inte att se annonser oftare om du inte är intresserad av dessa. Facebook delar inte deras data med tredjepart. Cookies raderas automatiskt efter 2 år. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i Facebooks sekretesspolicy.

Pinterest Dessa cookies håller reda på vilka grupper som du besöker så att vi kan rikta relevanta annonser till dig, även på Pinterest. På så sätt så kommer du inte att missa några personliga erbjudanden och du kommer således heller inte att se annonser oftare om du inte är intresserad av dessa. Pinterest delar inte deras data med tredjepart. Cookies raderas automatiskt efter 2 år. Mer information om hur din data behandlas finns att läsa i Pinterest sekretesspolicy.

6.5 Radera eller inaktivera cookies

Naturligtvis så har du även möjligheten att ta bort eller inaktivera våra cookies. Du kan också inaktivera användningen av JavaScript,  dock så måste du komma ihåg att vår webbplats kan komma att fungera sämre utan dessa. Hur man inaktiverar eller tar bort cookies från sin enhet förklaras nedan (gäller de populäraste webbläsarna):

Google Chrome

Mozilla FireFox

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Safari (IOS)

Safari (MacOS)

7. Säkerhet och skydd av personuppgifter

CVmaker vidtar många olika åtgärder för att behandla och säkra dina personuppgifter. Vi har just därför vidtagit både tekniska- samt organisatoriska  säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder oss av SSL-teknik för att kryptera överföringen av känslig information eller personuppgifter till oss, såsom lösenord och annan information som kan härledas till dig som privatperson. Dessutom lagras all känslig information genom starka krypteringsalgoritmer. Denna information kan endast konsulteras av våra anställda. Utöver alla omfattande säkerhetsåtgärder så vill vi även understryka att överföring och lagring av personuppgifter via Internet kan aldrig helt garanteras.

8. Användarnas rättigheter

Användare har rätt att beskåda och (om det finns anledning att) ändra de personuppgifter som vi har samlat in från dessa. Användare har rätt att göra invändningar mot behandlingen och förvaringen av sina personuppgifter. I vissa fall kan användare också komma att explicit be oss att begränsa, justera, skicka, överföra till en annan ansvarig eller kräva att deras uppgifter raderas helt. Detta kan göras genom att skicka in en begäran till support@cvmaker.se.

Användarna kan få en översikt över vilka av deras personuppgifter som lagras, när dessa explicit begär så, högst inom en månad efter att vi mottagit deras begäran. Detta kan dock ta upp till 60 dagar för mer komplexa ärenden. Personuppgifter kan också raderas enkelt genom att klicka på knappen "Ta bort data" i de e-postmeddelanden som du mottar från oss emellanåt. Rätten att lämna in ett klagomål: Användare kan lämna in ett klagomål gällande deras behandling av personuppgifter. Om CVmaker inte uppfyller användarnas begäran om tillgång, rättelse, invändning, begränsning, borttagning eller överföring av personuppgifter, så kan ett klagomål lämnas in till den nederländska dataskyddsmyndigheten genom telefonnummer +3188-1805 250 eller via en online-form som tillhandahålls av dataskyddsmyndigheten.

8. Friskrivning från ansvar

Denna sekretesspolicy gäller ej för våra samarbetspartners, det vill säga tredjepart. Vi kan således inte ansvar för hur våra samarbetspartners och andra parter hanterar dina personuppgifter. Just därför så rekommenderar vi att du noga läser igenom deras sekretesspolicy innan du gör ett aktivt val. Vi kan inte således ansvara för de skador som åsamkas till följd av nyttjandet av tjänster från våra samarbetspartners eller tredjepart.

9. Frågor och klagomål

Om du har några andra frågor eller funderingar gällande denna sekretesspolicy och/eller hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss genom:
CVmaker  B.V.
Herengracht 458
1017CA Amsterdam
Nederländerna
CoC:70894027
E-postadress:  support@cvmaker.se

Ändringar i sekretesspolicyn
Vi förbehåller oss rättigheten att justera denna sekretesspolicy emellanåt för att hålla oss a la jour med de uppdateringar som sker på webbplatsen. Just därför så rekommendera vi dig att du med jämna mellanrum kontrollera webbplatsen. Den nederländska lagen har tillämpats i utformningen av denna sekretesspolicy.

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.