Vilka färdigheter ska du lista på ditt CV?

Att skriva ett CV kan ofta verka som en ganska utmanande, skrämmande och men även tämligen tråkig uppgift att bemöda sig med. Dock så kommer du förr eller senare behöva ha tillgång till ett CV, vare sig du vill det eller ej, det vill säga, om du har som mål att förblir attraktiv på arbetsmarknaden. När du listar dina erfarenheter, kvalifikationer samt kompetens så upplever många att man försöker sälja in sig själv till företaget där vakansen som man söker om finns placerad. Dock så kan det oftast var väldigt svår att kommunicera ut hur du egentligen är som person, det vill säga de olika egenskaper som gör oss unika, intressant och samtidigt bäst lämpade kandidater för just tjänsten som man ansöker om.

Skapa din professionella CV nu

Hårda färdigheter kontra mjuka färdigheter

En utgångspunkt som du kan använda dig av när det kommer till att lista dina hårda färdigheter kontra dina mjuka färdigheter. Genom att anamma denna tillvägagångssätt så kan du tämligen enkelt få en klar överblick över dessa vilket kommer göra det lättare att skriva själv Cv:n. Dock så undrar du förmodligen vad hårda färdigheter samt mjuka färdigheter är egentligen för något?

Det är sällan en antingen/eller, men en både/och, när det kommer till de arbetsgivare som söker hårda- och mjuka färdigheter. Man kan säga att hårda färdigheter utgörs av de element som man lärt sig genom studier och erfarenhet och kommer utgöra en viktig del av den potentiella vakansen som man ansöker om. När det kommer till mjuka färdigheter så är dessa oftast ganska generella och är i princip oumbärliga för alla typer av jobb.

Just därför så är de i dess natur av en mer rationell och personlighets orienterade egenskap än jämfört med hårda färdigheter. Eftersom just hårda färdigheter är i dess natur oerhört olika och beror helt och hållet på din bakgrund så kan de vara väldigt svåra att lista. Dock så kan vi dra några konkreta exempel där programmeringsspråk, VVS, grafisk design, maskinteknik och sömnad utgöra en av dessa.

Några konkreta exempel på detta. Om du tänker tillbaka på din utbildning och tidigare karriär så ska du ställa dig följande två frågor:

 • Vilka kvalifikationer eller certifieringar har du för närvarande?
 • Vilka färdigheter har du införskaffat genom dina tidigare jobb?

Genom att besvara dessa frågor så kan du ganska snabbt ta reda på vilka dina hårda färdigheter egentligen är.

När det gäller dina mjuka färdigheter så är det oftast svårare att definiera dessa eftersom de oftast betraktas som "interpersonella färdigheter" - där egenskaper såsom lagarbete, empati, ledarskap, kommunikation och engagemang utgör några av de vanligaste hörnstenarna. Ett sätt att ta reda på huruvida dina styrkor inom just dessa områden är att avgöra huruvida du bidragit med en positiv anda snarare än de praktiska uppgifterna som du genomfört. Ställ dig därför dessa frågor för att lättare definiera dina mjuka färdigheter:

 • Anser du dig varit duktig på att lyssna vad dina kollegor har att säga?
 • Upplevde du att kunderna var nöjda med dig som person?
 • Känner du att de som ingick i ditt team såg dig som en person som var nöjd med tillvaron?

Förflytta dig nu tillbaka till pappret och skriv sedan ner allt som dyker upp i din hjärna under varje specifik kolumn. Reflektera inte så mycket över det du skriver ner utan se till att du får ner allt som infinner sig i ditt närminne. Dock så ska du fortfarande kunna ange en motivering till varför du betraktar det nedskrivna som en form av färdighet samt ha kännedom om vad dina grundläggande färdigheter är.

Skapa din professionella CV nu

Vilka färdigheter ska jag ta med i mitt CV?

En metafor som används för att besvara denna fråga är att fråga någon hur många pianon det finns i världen. Ingen vet med säkerhet hur många det finns och således kan inte heller tala om för dig exakt vad du ska ta med i ditt CV.  Men för att hjälpa dig på traven så ska du ställa dig följande frågor innan du tar med en färdighet:

 • Kommer färdigheter som du listat att få arbetsgivarna att höja på ögonbrynen?
 • Vilken färdighet kommer få dig att stå ut från mängden jämfört med andra kandidater?
 • Vilka färdigheter bör du ha för att vara aktuellt för vakansen som utannonseras?

De exakta färdigheterna som du ska lista beror helt och hållet naturligtvis på typen av anställning som du söker dig till. Det första du behöver börja med är att närmare studera själva arbetsbeskrivningen och kontrollera vilka nyckelfärdigheter som din blivande arbetsgivare eftersöker hos den ideala kandidaten. Det här är detaljer som du ska vara uppmärksammad på. Det kan vara värt att greppa en penna och en bit papper samt skriva ner de färdigheter som efterfrågas i en den annons som du läser för närvarande.

Se till att lista dessa (om du anser dig ha kunskap om) de men du ska inte nämna de om du inte har en aning om vad dessa innebär rent konkret. Om man efterfrågar att en viss kandidat ska kunna rida på en häst så ska du inte skriva att du kan det även om du aldrig suttit på en häst! Dock så ska du framhäva dina främsta färdigheter samt understryka att du är mer än villig att lära dig de färdigheter som eftersöks men som du inte bemästrar för tillfället.

Förutom dina hårda- och mjuka färdigheter så ska du även ägna en tanke åt överförbara färdigheter. Dessa färdigheter kommer sannolikt att vara användbar i många olika jobb oavsett vilken kompetens som efterfrågas:

 • Data kunnskaper
 • Hantering av tidsfrist
 • Skriv- och forståelse ferdigheter
 • Grundläggande matematisk kompetens

Dessa är endast några exempel och du behöver reflektera över noggrant på vad den specifika vakansen kräver. Om du exempelvis söker en position som dagisfröken så är kanske i datorkunskap inte direkt relevant för just denna tjänst. Dock så kan det vara av intresse för arbetsgivarna att ha kännedom om att du är effektiv på att organisera din tid.

Hur övertygar du arbetsgivaren att du verkligen har den nödvändiga kompetens som efterfrågas?

Naturligtvis så handlar inte CV skrivandet endast om att lista de färdigheter som du för närvarande bemästrar. Du behöver också ställa dess i ett sammanhang som påvisar du faktiskt lärt dig färdigheten och/eller huruvida du har haft användning av den tidigare. Om du exempelvis önskar påtala att du bemästrar tyska så ska du även ange vilka kvalifikationer du har samt hur du lärde dig språket. Om möjligt så kan du ange ett exempel på när du använt språket på en professionell basis, exempelvis om du vid ett tillfälle hanterade tysktalande klienter med ett lyckat resultat.

Du har möjligheten att hitta ett oändligt antal CV-mallar på nätet vilka alla kan hjälpa dig att på ett effektivt sätt organisera ditt CV- Vissa av dessa källor rekommendera att du ska organisera Cv:n  i en kronologisk ordning med andra anser att du ska börja ditt CV med din senaste erfarenhet. Det finns även de som rekommenderar att du organiseras ditt CV i termer av relevans för den specifika vakans som efterfrågas i jobbannonsen.

Endera av dessa alternativ kan fungera bra för din del, men vilken du väljer att använda dig av beror helt och hållet på de omständigheter som du står inför. Om du redan arbetat inom branschen under i mer än 25 år och redan anser dig ha en både bred samt varierar arbetserfarenhet så kan det vara några saker som du bör utelämna eftersom de redan är självförklarande. Om du istället söker en vakans som advokat för mänskliga rättigheter så kan du förmodligen undvika att nämna den sommar som du spenderar med att arbeta i baren.

Å andra sidan, om du råkar vara nyexaminerad så är det ganska självtalande att du inte har så mycket relevant erfarenhet inom den sfär som efterfrågas. I dessa fall så kan man göra arbetsgivarna mer intresserad av dig som kandidat av att nämna allt det som du åstadkommit tidigare för att de ska kunna skapa sig en bild av vilken typ av individ som du är samt om du passar in i deras organisation.

Även om du ansöker om att få göra ditt examensarbete i ett revisionsföretag så kan arbetsgivarna vara intresserade av att ha kännedom om att du passat barn för samma familj under två år för att understryka att du är pålitligt samt engagerad och passar således in i företaget kultur. Som du inser så finns det otaliga sätt att formater ditt CV på. Det är således en bra strategi att bläda bland flera olika mallar innan du bestämmer dig för vilken som passar just dina behov.

Skapa din professionella CV nu

CV exempel med färdigheter

CV exempel – Assistant

Ladda ner denna cv mall - assistant

Klicka här för fler CV-exempel >>

Vilka färdigheter eftersträvas av din arbetsgivare?

Som vi redan nämnts ovan så att när du ansöker om en viss vakans så är det av yttersta vikt att noggrant studera själva arbetsbeskrivningen samt kontrollera de olika färdigheter som explicit efterfrågas. Dock så är det lättare sagt än gjort. Det kanske är så att du skickar ditt CV spekulativt till en viss andel företaget vilka alla har olika kärnverksamheter och således fokus.

Om detta råkar vara fallet så ska du komma ihåg vad det är du önskar förmedlat om dig själv. Om det är så att du råkar var desperat efter att rå hem ett välbetalt arbete som författare så behöver du se till att alla dina kunskaper som rör den specifika vakansen framhävs, det vill säga:

 • Att vara skribent för studenttidningen
 • Din personliga blogg (om du har en)
 • Reporter för din lokala tidning.

Om du istället föredrar att hålla olika detaljer öppnare så kan det vara ett bra ide att först lida den relevant utbildning och arbetslivserfarenhet där du fokuserar på de mjuka och överförbara färdigheterna samt på din iver av att faktiskt lära dig mer.

Slutligen om det är så att du råkar känna en viss person inom den sfär som du är intressera av att få en fot i eller någon som hanterar CV ansökningar i sitt jobb (exempelvis någon som jobbar som HR) så kan det var väldigt smart att be dessa individer om råd. Be dessa ta en titt på ditt CV och ställde följande frågor:

 • Vad är det som verkligen sticker ut i ditt CV enligt dessa?
 • Vilka detaljer anser de vara irrelevant i ditt CV?
 • Finner de dina hårda färdigheter intressantare än dina mjuka färdigheter, eller vice versa?

Viktiga tips för kompetens avsnittet på ditt CV

Vi råder dig starkt att lägga till dina färdigheter på ditt CV. Dock så är det ännu mer viktigaste hur detta görs. Om de färdigheter som du listar inte kan relateras till vakansen som du ansöker om så kommer de inte att hjälpa dig att öka dina chanser att få komma till en intervju. Vänligen kom ihåg dessa tips för att öka din chans att får komma till en personlig intervju...

 • Läs noga på arbetsbeskrivningen innan du börja arbeta med dina färdigheter på Cv:n. Fråga dig själv; Vilka är de minimikrav som faktiskt krävs för att kunna utföra detta jobb? Vilka andra färdigheter hjälper till att lyckas i den här rollen? Vilka är de viktigaste färdigheterna? Försök att lista dina färdigheter i enlighet med vad som krävs utifrån arbetsbeskrivningen.
 • Olika typer av kunskaper vilka kan relateras till de specifika tjänster ses som det grundläggande kravet för alla kandidater. För att klara det första urvalet så måste kandidaten inneha alla dessa färdigheter (t.ex. måste en förare kunna köra, en programmerare måste känna till vissa typer av programmeringsspråk). Mjuka färdigheter är dessa där en kandidat kan komma att utmärka sig. Att ha en god kommunikativ- eller samarbetsförmåga, för att nämna några, kommer att hjälpa dig att smälta in i gruppen enklare.
 • Försök att vara så specifik som möjligt; istället för att endast nämna dina datorkunskaper så kan du prova att specificera dig genom att understryka att du är skicklig på att skapa presentationer, arbeta med stora Microsoft Excel-filer eller har en djupare förståelse för HTML, för att nämna några.
 • Var beredd att kunna specificera och komma med exempel under din jobbintervju när du blir tillfrågad om specifika färdigheter som du nämnt i din cv. Vem som helst kan lista en skicklighet, men man måste kunna påvisa färdigheten med ett verkligt exempel.

Relaterade artiklar

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.