Nämna referenser på ditt CV, klart du kan göra det!

Du har hittat det perfekta jobbet och du vill söka det, men det står att referenser behövs. Nämner du detta omedelbart på ditt CV, eller väntar du tills de frågar efter dem? Vad ska man göra om det inte nämns i platsannonsen? Vi ger dig de bästa råden när det gäller att citera referenser på ditt CV. Till exempel hur man bäst listar dem. Först kommer vi kortfattat att diskutera vad referenser är och vilka referenser som kan användas i ditt CV.

Vad är referenser?

Referenser är personer som du har arbetat med i professionella miljöer som är villiga att säga sin åsikt om din funktion och din personlighet. Till exempel hur du arbetade i ett tidigare jobb och vilken typ av arbetare du är. Är du kanske ett produktionsmonster eller en perfektionist? Personer som ger detta betyg kallas referenser. Naturligtvis rekommenderas det att bara använda referenser som du vet är positiva. Därför är det viktigt att tänka över noga vilka referenser du inkluderar i ditt CV.

CV exempel – Informationschef – Cambridge mall

cv exempel Informationschef

Ladda ner denna cv mall - Informationschef söker tjänst

Mikael är nyexaminerad och fokuserar därför mest på sin utbildning och det han lärt sig. Han har också listat erfarenheten han har av arbetet han söker genom att noggrant beskriva vad han gjort under sina relativt korta anställningar. 

Han beskriver även sina kompetenser ingående och eftersom han inte har mycket erfarenhet utan till stor del måste förlita sig på sin utbildning. Detta gör att han förhoppningsvis sticker ut bland de andra sökande.

Skapa ditt CV

Vilken typ av referenser kan du använda i ditt CV?

Det är mycket vanligt att ange en tidigare arbetsgivare som referens på ditt CV. Det finns dock också andra källor som kan användas som referens. Exempelvis en kollega som du har arbetat nära eller en ledare som du hade i ditt team. Eller någon från en klubb eller förening som du kan använda som referens. Till exempel om du är eller har suttit i styrelsen eller har varit aktiv som volontär. En lärare kan också vara en referens och kan nämnas i ditt CV. Om du inte känner någon, tänk efter noga. Du kan ha arbetat i ett projektteam med andra studenter. Eller utfört andra aktiviteter som du inte direkt överväger, men som kommer att vara en bra grund för en referens. Det är till exempel också möjligt att använda en handledare från en praktik som referens.    

Vilket är det bästa sättet att inkludera referenser på ditt CV?

1. Att nämna "referenser på begäran"

Det finns flera sätt att inkludera referenser i CV:t. Om det inte finns något i platsannonsen om referenser behöver du inte ta med dem, men nämn gärna att referenser finns. Det här är det enda du behöver nämna i ditt CV.  Inkludera en kort mening på ditt CV, till exempel "Referenser fås på begäran" eller "Referenser tillgängliga på begäran". Du behöver inte gå djupare in på det. Ofta blir du tillfrågad om referenser under eller efter anställningsintervjun.

2. Namn och funktionsreferens

När du skriver referenser på CV:t bör du ange referensen med namn och efternamn. Ange dessutom företagets namn och den position som gäller för referensen.

3. Fullständig referens inklusive kontaktuppgifter

Det mest omfattande sättet att inkludera en referens i ditt CV är att lägga till deras kontaktinformation (e-postadress och telefonnummer). Gör detta endast om du har fått tillstånd från referensen du nämner.

Hur får du referenser?

Det är viktigt att du ber om tillstånd innan du lägger till någon som referens. Det finns olika sätt att göra detta, beroende på relationen mellan dig och din referens. Det bästa sättet att be om godkännande är ansikte mot ansikte så du kan förklara vilken typ av jobb du är intresserad av och du kan ta reda på vad de tycker om dig som professionell. Annars räcker det med ett e-postmeddelande eller ett meddelande på en onlineplattform. I allmänhet så försök att hitta minst tre referenser för ditt CV.

Kriterier för referenser

Tänk på att dina referenser i hög grad kan påverka dina chanser att få en anställning. Du måste se till att de är mest benägna att erbjuda positiv insyn i digsom professionell. Se dessutom till att du undviker att lägga till en granne, vänner eller familjemedlemmar som referenser eftersom de kan vara partiska i sin mening.

Vilka alternativ kan du använda för att få professionella referenser?

Har du en begränsad arbetslivserfarenhet eller har du inga lämpliga referenser tillgängliga från tidigare jobb? I det här fallet är det viktigt att bara inkludera referenser i ditt CV om du uppmanas att göra det. I andra situationer nämner du inte dem. Det är dock användbart att tänka på möjliga referenser du kan skriva upp.  Det är alltid möjligt att denna fråga kommer upp under anställningsintervjun. Om det skulle hända så är du redan förberedd. Alternativ till professionella referenser inkluderar tidigare kollegor, lärare eller personer från en förening eller klubb.

Tips för att citera referenser

Det slutliga målet med att citera referenser är att hänvisa till personer som kan stödja dina personliga och professionella färdigheter. Det är lätt att hävda alla typer av färdigheter och kompetenser. Därför vill arbetsgivare att historien ska bekräftas av personer du har arbetat med. Nedan är några viktiga tips.

1. Få tillstånd att skriva upp personer som referenser på ditt CV

Om du nämner referenser på ditt CV måste du informera personen om detta, så att han eller hon inte plötsligt blir förvånad över ett telefonsamtal från ett företag som frågar om din arbetsprestation.   Förresten är det vanligt att ett företag först begär tillstånd att kontakta de referenser du har angett.  Vid denna tidpunkt är det bra att vara lite framför angående vilka frågor du ska ställa, så att du kan informera och förbereda din referens.

2. Ange inte (fullständiga) referenser om det inte anges i platsannonsen

Det är vanligtvis inte obligatoriskt att inkludera fullständiga referenser med kontaktuppgifter på ditt CV. Detta krävs därför inte om det inte anges i platsannonsen. Om du vill betona att du har (bra) referenser är det bäst att göra det genom att säga "Referenser fås på begäran".  Naturligtvis vill du vara försiktig med kontaktinformationen för dina referenser.

3. Inkludera endast positiva referenser

Har du arbetat för en arbetsgivare där det fanns problem?  Lämna i så fall det utanför ditt CV.  Naturligtvis vill du framstå i en bra dager, därför nämner du bara de positiva referenserna.

4. Publicera aldrig referenser på ditt online-CV eller på LinkedIn

Det är inte vanligt att publicera referenser på ett online-CV eller på LinkedIn. Använd endast referenser på CV:t som du skickar ihop med din ansökan.  Via LinkedIn finns det andra sätt att visa upp dina  resultat.  Till exempel genom "hänvisningar" och "färdigheter". Dessutom vill du inte att alla ska ha tillgång till kontaktuppgifter till dina referenser.

5. Skapa en separat referenslista

Om du nämner referenser i ditt CV skapar du en separat lista för detta. Det är naturligtvis bra om det finns flera referenser att nämna. Vidare ger du den framtida arbetsgivaren valet om vem de vill kontakta. Naturligtvis efter att du har gett tillstånd.

6. Lämna inte ut din nuvarande arbetsgivare om de inte vet något

Naturligtvis är det inte smart att nämna din nuvarande arbetsgivare i ditt CV om de inte vet något om dina ansökningsplaner. I det här fallet,  uteslut referenser från din nuvarande arbetsgivare.

Fördelar och nackdelar med att lägga till referenser

Att lägga till referenser i ditt CV ger olika fördelar. En av de stora fördelarna är attdet ger trovärdighet till ditt CV. En kandidat som har en referens som kan stödja påståenden om specifika färdigheter på sitt CV kommer att vara mer trovärdig änen kandidat som inte har referenser. Dessutom, om din referens är någon välkändi branschen eller har en beundransvärd position i en organisation, kan det imponera på rekryteraren. Att lägga till referenser kan dock också vara ofördelaktigt. Som tidigare nämnts, att ange referenser kommer att kräva utrymme och detta kan vara knappt om du har en mycket erfarenhet. Det kan också anses onödigt med tanke på att du bara är i början av ansökningsprocessen.

Förbereda en referens för ett samtal

När du vet att rekryteraren kommer att kontakta dina referenser kan du förbereda dem för att se till att du maximera dina chanser att få en anställning. Det finns flera sätt att göra detta på. Det första steget är att informera dem om situationen, den position som du sökte (om möjligt ge dem arbetsbeskrivningen) och namnet på organisationen. Du kan också be dina referenser att lyfta fram specifika färdigheter du har och dina prestationer när de får ett telefonsamtal från rekryteraren. I allmänhet frågar rekryterare referenserna liknande frågor om den sökande. Dessa inkluderar frågor om start- och slutdatum för anställning, skäl för att lämna, ansvar, punktlighet, styrka och svagheter, hur väl den sökandekom överens med andra etc.

Skapa ditt CV

Slutsats

Genom att ange referenser på ditt CV kan du göra ditt CV extra pålitligt. En bra referens kan få dig att komma före andra kandidater. Tänk noga på de referenser du nämner och vad de kommer att säga om dig. Se till att dina referenser är medvetna om att du använder dem som referens. Har du svårt att göra ett CV? Ta en titt på våra CV:n för inspiration, eller välj den enkla vägen ut och få ditt CV gjort av proffs.

Relaterade artiklar

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.