Referenser på ett CV; obligatoriskt eller valfritt?

Du kommer till en punkt i ditt liv när du antingen börjar eller bestämmer dig för att leta efter ett nytt steg i din karriär. Detta skulle kräva att du jobbar på ditt CV. Även om alla delar av ett CV bör vara aktuella och imponerande, är vikten av referenser på ett CV diskutabelt.

Vad är referenser?

Referenser är individer som har erfarenhet av att arbeta med dig i en professionell miljö och kan ge insikt i dina förmågor och personliga egenskaper. De kan kontaktas av rekryterare för att avge ett objektivt yttrande om en kandidat när det gäller deras kompetens och lämplighet för en ledig tjänst.

Skapa ditt professionella CV nu

Ska jag nämna referenser i mitt CV?

Behovet av referenser beror på helt den lediga tjänsten. Om ett företag tydligt anger att du måste lägga till referenser i ditt CV så har du inget val. Men om de inte begär detta så skulle det vara bättre om du utelämna dem. Rekryterare föredrar ett kompakt CV på inte mer än 2 sidor, så du måste vara effektiv med utrymmet. Dessutom skulle det vara mer fördelaktigt att använda dem i de senare stadierna av ansökningsprocessen. Att ange referenser kan vara användbart om du saknar arbetslivserfarenhet och vill fylla i de tomma utrymmena på ditt CV.

Fördelar och nackdelar med att lägga till referenser

Att lägga till referenser i ditt CV ger olika fördelar. En av de stora fördelarna är attdet ger trovärdighet till ditt CV. En kandidat som har en referens som kan stödja påståenden om specifika färdigheter på sitt CV kommer att vara mer trovärdig änen kandidat som inte har referenser. Dessutom, om din referens är någon välkändi branschen eller har en beundransvärd position i en organisation, kan det imponera på rekryteraren. Att lägga till referenser kan dock också vara ofördelaktigt. Som tidigare nämnts, att ange referenser kommer att kräva utrymme och detta kan vara knappt om du har en mycket erfarenhet. Det kan också anses onödigt med tanke på att du bara är i början av ansökningsprocessen.

Typ av referenser

Det är mycket troligt att du arbetat med andra individer professionellt genom åren. Dessa individer kan vara:

 • Din arbetsgivare. Som tidigare nämnts kommer rekryteraren att kontakta en referens för att ifrågasätta dina kompetenser och personligheter. En medarbetare med en överlägsen roll över dig kan vara en bra referens eftersom de kan gå i god för din pålitlighet och punktlighet
 • En kollega. Någon som arbetat med dig på ett projekt kan vara en perfekt referens för att bekräfta dina påståenden eftersom de har personlig erfarenhet av att bevittna din förmåga och personlighet. Speciellt om du hade en högre position än din medarbetare, eftersom de kan stödja påståenden om ditt ledarskap
 • Föreläsare. Det är möjligt att du saknar arbetslivserfarenhet och därför intekänner någon som kan stödja dig på professionell nivå. Alternativt kan du använda en professor som referens

Skapa ditt professionella CV nu

Kriterier för referenser

Tänk på att dina referenser i hög grad kan påverka dina chanser att få en anställning. Du måste se till att de är mest benägna att erbjuda positiv insyn i digsom professionell. Se dessutom till att du undviker att lägga till en granne, vänner eller familjemedlemmar som referenser eftersom de kan vara partiska i sin mening.

Hur får du referenser

Det är viktigt att du ber om tillstånd innan du lägger till någon som referens. Det finns olika sätt att göra detta, beroende på relationen mellan dig och din referens. Det bästa sättet att be om godkännande är ansikte mot ansikte så du kan förklara vilken typ av jobb du är intresserad av och du kan ta reda på vad de tycker om dig som professionell. Annars räcker det med ett e-postmeddelande eller ett meddelande på en onlineplattform. I allmänhet så försök att hitta minst tre referenser för ditt CV.

Alternativa referenser vid liten/ingen arbetslivserfarenhet

Det är möjligt att du inte har byggt upp massor av arbetslivserfarenhet genom åren, och därför inte har någon som du kan lägga till som referens. Om så är fallet kan du lägga till andra typer av individer för att visa trovärdighet i ditt CV. Som tidigare nämnts kan du lägga till en professor som referens. Om till exempel denna person har arbetat med dig på en avhandling kan han eller hon gå i god för din organisatoriska och forskningskompetens. Om du var medlem i en fritidsklubb, kan du be din tränare att vara referens. Ett annat exempel kan vara en frivillig samordnare om du har gjort frivilligt arbete i det förflutna. Även om rekryterare föredrar professionella referenser, kommer dessa alternativ se till att du kommer att ha en chans att få jobbet också.

Hur och var du kan lägga till referenser på cv

Tänk på att dina referenser ska läggas till i slutet av ditt cv. Det bör innehålla deras fullständiga namn, befattning, deras arbetsgivare, och en kort beskrivning om din relation med dem. Trots att lägga till kontaktuppgifter till referenser är vanligt, kan det också vara fördelaktigt om du väljer att lämna det ute. För det första, om rekryteraren kontaktar dig för att be om kontaktuppgifter till dina referenser, vet du redan att de anser att du är en seriös kandidat eftersom de genomför en säkerhetsprövning. För det andra, när du vet att de kommer att göraen bakgrundskontroll, kan du informera dina referenser att de snart kan få ett telefonsamtal och förbereda dem. Dina referenser kanske inte heller uppskattar att deras kontaktuppgifter är ute i det offentliga rummet om ditt cv finns på en onlineplattform och du har lagt till dem på ditt cv.

Förbereda en referens för ett samtal

När du vet att rekryteraren kommer att kontakta dina referenser kan du förbereda dem för att se till att du maximera dina chanser att få en anställning. Det finns flera sätt att göra detta på. Det första steget är att informera dem om situationen, den position som du sökte (om möjligt ge dem arbetsbeskrivningen) och namnet på organisationen. Du kan också be dina referenser att lyfta fram specifika färdigheter du har och dina prestationer när de får ett telefonsamtal från rekryteraren. I allmänhet frågar rekryterare referenserna liknande frågor om den sökande. Dessa inkluderar frågor om start- och slutdatum för anställning, skäl för att lämna, ansvar, punktlighet, styrka och svagheter, hur väl den sökandekom överens med andra etc.

Skapa ditt professionella CV nu

Att göra och inte göra när du nämner referenser

Förutom all information som ges ovan är det också viktigt att tänka på följande:

 • Ange dina referenser i alfabetisk ordning
 • Tacka dem om du fick jobbet
 • Håll kontakten med dina referenser emellanåt
 • Skräddarsy dina referenser till relevansen av den lediga tjänsten
 • Lägg inte till någon som referens som hade en dålig upplevelse med dig
 • Lägg inte till en gammal referens i ditt CV. Om du inte saknar arbetslivserfarenhet så behöver du inte använda din första arbetsgivare som referens
 • Gör inte din referenslista för lång. Försök att skriva ner tre till högst fem referenser
 • Skriv inte "referenser på begäran" eftersom detta är helt onödigt. Rekryterare är medvetna om att de kan be om referenser när de behöver någon som stöder dina påståenden

Relaterade artiklar

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.