CV på engelska - Så skapar du ett cv på engelska inom några minuter!

I takt med den fortsatta globaliseringen blir allt fler organisationer och företag internationella och med detta tas även engelskan med som huvudspråk för deras arbetsplatser.

Letar du jobb i en av dessa organisationer måste du vara beredd på att kunna visa upp ett felfritt CV på engelska med information om dina huvudsakliga styrkor, kunskaper och erfarenheter. Detta innebär i stora drag att du måste översätta ditt nuvarande, svenska CV och det är det vi har tänkt att hjälpa dig med i denna artikel.

Skapa ditt Engelska CV inom några minuter

CV, eller Resumé – Hur säger man CV på engelska?

Ordet ”CV” är en förkortning av det latinska ordet curriculum vitae och används därför också på samma sätt av engelskan. En annan, mindre vanlig översättning som få känner till, är ordet resumé som främst används i Nordamerika.

Så, är då CV och Resumé samma sak? Skillnaden mellan ett CV och en resumé är främst dess längd; ett CV är vanligtvis mer kortfattat och inte längre än en sida, medan en resumé vanligast består av en till två sidor.

En resumé kan också på många sätt ses som en annons för dig själv, då den avser att sälja in dig som en lämplig kandidat till potentiella arbetsgivare. I Nordamerika används därför benämningen CV endast inom den akademiska världen.

Länder där benämningen CV tillämpas: Storbritannien, Irland, Nya Zeeland

Länder där benämningen resumé tillämpas: Förenta Staterna, Kanada

I de flest andra länder används begreppen synonymt.

CVSegment som bör inkluderas på ditt CV på Engelska

Det finns ett antal slående skillnader mellan engelska CV och de svenska varianterna. Det är bra att överväga om företaget har ett svenskt ursprung och således en svensk företagskultur, eller om företaget har en mer amerikansk inriktning eller brittiskt fokuserad företagskultur. Nedanstående punkter är de vitala som du bör fokusera på när du utarbetar ett engelskt CV:

 • Ange dina personuppgifter - I denna sektion så anger du vanligtvis dina personuppgifter när du skriver ett CV riktat mot den svenska marknaden. Dock så är inte detta fallet när du söker jobb hos organisationer inom i USA och Storbritannien. När det kommer till ditt engelska CV så ska du bara ange personaluppgifter i form av;
  1. Förnamn och efternamn
  2. Mobiltelefonnummer
  3. E-postadress
  4. Stad eller region
  5. Valfritt, om representativt och aktuellt, din LinkedIn-profil
 • Utlämnande av personuppgifter -  Detaljerna som nämns ovan är de enda "personliga detaljerna" som bör nämnas i ett engelskt CV. De komponenter som du nämner i ditt svenska CV men som du bör utelämna i ditt engelska CV är;
  1. Födelsedatum
  2. Födelseort
  3. Kön
  4. Civilstånd
  5. Fullständig adress
  6. Körkort
  7. Nationalitet

  Om du skapar ett CV via CVmaker så kan du helt enkelt lämna dessa fält tomma så att du inte ser dem i den mall som tillhandahålls.

 • Foto - I Sverige så uppmuntras du starkt att lägga till ett foto i ditt CV. Det bidrar till att göra ditt CV mer personligt. I Storbritannien och USA betraktas denna punkt dock annorlunda. Ett foto på ditt CV kommer resultera i ett negativt beslut för de flesta kontorsjobb. Rekryterare anser att foton utgör en onödig detalj eftersom de egentligen inte påtalar något om din kompetens gällande den tjänst som du söker, vilka i sin tur kan leda till diskriminering. Ändå finns det också vakanser där utseendet spelar en viktig roll, så som när du söker en tjänst som receptionist eller dylikt. Du måste således alltid tänka på tjänsten du söker samt huruvida en profilbild lämpar sig för tjänsten i fråga eller kan anses vara överflödig och således ska utelämnas!
 • Profiltext- I Sverige så har det blivit en tumregel att lägga till en profiltext och rekommenderas starkt. Detta får inte utelämnas när du skriver ett engelsk CV. I den inledande texten så ska du överträffa dig själv som person. Den utgör en sammanfattning av din kompetens och dina färdigheter. Den här delen kommer att placeras högst upp på ditt CV, direkt under personliga detaljer. På engelska så kallas detta för " Personal Statement eller personal profile " och innehåller mer text om du inte har mycket erfarenhet samt benämns ”CV-profil” och är mer kortfattad när du har fått mer relevant erfarenhet.
 • CV-längd - I Storbritannien, precis som i Sverige, så rekommenderas du att ha ett CV som inte är längre än två sidor. När det gäller USA så rekommenderar man maximalt en sida för ditt CV.
 • Brittisk eller amerikansk - Välj en av dessa två beroende på var organisationen har sitt ursprung och basera ditt CV på detta.

Ett annat exempel på ett stilrent CV på engelska - Auckland-mall

CV pa Engelska exempel

Ladda ner detta CV

Om tjänsten du söker gäller en internationell hotellkedja så krävs ett engelsk CV. Med CVmaker så kan du ganska enkelt skapa en kopia av ditt svenska CV, varefter du ställer in själva språket till engelska. Således behöver du bara översätta innehållet hos de olika komponenterna för att ha ett CV redo! Om du önskar få mer inspiration för ditt curriculum vitae, se alla våra stilrena CV-exempel! Vill du se hur ditt svenska CV ser ut? Ladda ner den här idag! 

Översätt ditt svenska CV till engelska med CVmaker

Om du redan skapa din svenska CV med CVmaker så kan du enkelt transformera den till en engelsk översättning. Under "Mitt CV" så kommer du kunna lokalisera funktioner "duplicera" mitt svenska CV. Du kan sedan enkelt ställa in duplikatet i steget "Personliga detaljer" till "Engelska". Alla rubriker och etiketter kommer att översättas automatiskt, du måste dock fortfarande översätta all text som du skrivit in själv eftersom det inte översätts per automatik.

CV duplicate SE

oversatta cv till engelska

Skapa ditt Engelska CV inom några minuter


CV vs. Resumé

Eftersom förkortningen CV kommer från det latinska ordet curriculum vitae, så används det också inom det engelska språket. En mindre vanlig översättning som få känner till är resumé. Just resumé används främst i Nord Amerika och Kanada. Skillnaden mellan ett CV och en resumé är främst dess längd; ett CV är vanligtvis mer kortfattat och inte längre än en sida, medan resumé ofta utgörs av två sidor. Dessutom är dokumentet mer kommersiellt eftersom det handlar om att sälja in dig själv som en lämplig kandidat för tjänsten du söker. Endast i en akademisk miljö används ett CV som används för ansökan i Amerika och Kanada.

Länder där benämningen CV tillämpas: Storbritannien, Irland, Nya Zeeland

Länder där benämningen resumé tillämpas: Amerika, Kanada

Termen CV och resumé används ofta omväxlande i andra länder som en form av synonym.

Vanliga översättningar

För att hjälpa dig på vägen till ett engelskt CV så har vi skapat en lista (se nedan) över de mest använda samt användbara översättningar av de termer som används frekvent på ett svenskt CV.

CV

När du skriver ett CV, så ska du alltid använda dig av begrepp som du vanligtvis inte använder på engelska. Följande översättningar kan således komma att vara användbara;

Applicera - to apply, apply for
Kurser
- course, training
Certifikat - certificate
Färdigheter - skills
Fritidsaktiviteterextracurricular activity , activities 
Hobby - interests
Arbetsgivareemployer
Anställd - employee
Företagskultur - company culture, corporate culture

Språkkunskaper

Språkkunskaper - language skills, languages
Modersmål - mother tongue, native language, native speaker
Flytande - fluent, near native
Fantastiskproficient, advanced, near native
Medel - intermediate 
Grundläggande - basic, elementary
Läsning
- reading
Skriva 
- written language, writing
Tal - spoken language, speaking, verbal communication

Profiltext

En profiltext är en oumbärlig del av ditt engelska CV. För mindre erfarna kandidater så kallas detta vanligtvis för ett "Personal statement " och är i allmänhet ganska längre och mer detaljerat än en ”CV-profil” som rekommenderas för för mer erfarna kandidater.

Frågvis - eager to learn, curious, studious  
Representativ - representative
Motiverade - motivated, eager
Dedikerad - dedicated, devoted, committed
Erfaren - experienced
Egenskaper
- characteristics, personal traits
Prioriteringar - focus points, priorities
Distinktiv - distinguish, distinct(ive), differentiate
Känsligt - sensitive
Imponerande - impressive, imposing
Ledarskap - leadership, taking the lead, give direction, manage, to run
Kommunikativ - communicative, having strong communicative skills
Stresstålig - stress-proof, stress-resistant, able to work under pressure
Resultatorienterad - result oriented, focus on results,
Pålitlig - reliable, trustworthy
Självsäker - confident
Kundorienterad - client-friendly, customer-oriented
Kunnig- - knowledgeable
Utbildad i - trained in
Skicklig på - skilled at
Utmärker sig i - expert at
Oersättlig - irreplaceable

Skapa ditt Engelska CV inom några minuter

Personliga detaljer

Som diskuterats tidigare är det inte vanligt i Storbritannien och USA att inkludera samma mängd personuppgifter i CVt. Människor är vanligtvis begränsade till namn, stad/region och kontaktinformation.

Personliga detaljer - personal, personal details
Förnamn - first name
Tilltalsnamn - usual name, calling name
Efternamn - surname, last name, family-name
E-post - email, email address
Telefonnummer - telephone, telephone number, phone number
Kommunplace of residence, city
Adress
- address
Postnummer - postal code, zip code, post code
Gatunamn - street name, road name
Stad - place of residence, city, town
Födelsedatum - date of birth, birth date
Födelseort - place of birth, birthplace
Kön - gender, sex
Civilstånd - marital status
Nationalitet - nationality

Arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenhet - work experience, career summary, work history
Roll - role, position
Nuvarande position - currently, present, current position, “year / date” onwards
Roll beskrivning - outline, role description/summary
Ansvar - responsibilities, key responsibilities
Prestationer - achievements, accomplishments
Involverad i
- involved with
Bidrar till - contribute to
Samordna - coordinate
Dirigerar - orchestrate
Ansvarar för - to be in charge of

Vanliga funktioner

Kassör - cashier, checkout girl/boy
Säljare - sales representative, sales employee,
Lager kontorist- stock clerk, shelf stacker
Kundtjänst  - customer service representative, customer service agent
Förare - driver
Gästfrihet - hospitality
Servitris  - waiter, waitress
Byggnadsarbetare - construction worker, builder
Snickare - carpenter
Mekaniker - mechanic

Skapa ditt Engelska CV inom några minuter

Utbildning

Din utbildning är i allmänhet svårare att översätta eftersom det finns olika utbildningssystem beroende på vilket land det rör sig om. Kurser och nivåer är just därför vanligtvis inte direkt översättningsbara. Nedan finner du en översikt över de mest använda översättningarna i Sverige.

Utbildning - education
Grund program - propaedeutic year, foundation programme
Examensarbete - avhandling
Praktik - internship, traineeship, work placement
Grundskola - primary school
Avhandling - dissertation
Gymnasial utbildning - översätts med "secondary education ". Skolan där du följer utbildningen kallas för "high school". Det svenska skolsystemet med gymnasiet är inte känt överallt i världen, men du kan ange det med "high school program" eller " basic vocational programs ". 
Högre gymnasial utbildning - Innebär att du går en " Senior high school education" eller "Higher education ". Du följer utbildningen på "high school ".
Grundskola  - Kallas "elementary school" och åtföljs av "high school".
Gymnasial yrkesutbildning - Systemet med utbildningar på gymnasial nivå såsom vi känner till i Sverige gäller inte utomlands. Du kan ange en högre nivå med " vocational training”  eller “higher secondary education". Du anger skolan där du närvarar vid utbildningen  med " high school". 
Kandidat examen - Diplom för en 3-årig högskoleutbildning benämns vanligtvis med "Bachelor". Detta förkortas med BA - Bachelor of Arts eller B. Sc. - Bachelor of Science. Institutionen där du kan fullfölja denna utbildningsform benämns "university“ eller “college ".
Master examen - Diplom för en 4-årig högskoleutbildning benämns vanligtvis med "Masterdiploma ". Detta förkortas med MA - Master of Arts eller M. Sc. –   Master of Science. Universitetet översätts helt enkelt som "university".

Relaterade artiklar

Mer än 112 872 användare har redan skapat deras CV

Med vår CV-skapare så kan du snabbt och enkelt skapa ett distinkt och professionellt CV inom endast 15 minuter.

Skapa ditt CV

Du har 65% chans att få ett jobb.